Exchaneg Server 2013 üzerinde izole bir domain (hosted domain) açmak için kullanabileceğiniz PowerShell komutları sırası ile aşağıdaki şekildedir.

 

New-GlobalAddressList -Name "altinsoft.com - Global Address List" -ConditionalCustomAttribute1 "altinsoft.com" -IncludedRecipients AllRecipients -RecipientContainer "altinsoft.com/ALTINSOFT/HostedExchange/altinsoft.com"
New-AddressList -Name "altinsoft.com - Users Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'altinsoft.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'ALTINSOFT') -and (ObjectClass -eq 'User'))"
New-AddressList -Name "altinsoft.com - Groups Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'altinsoft.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'ALTINSOFT') -and (ObjectClass -eq 'Group'))"
New-AddressList -Name "altinsoft.com - Contacts Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'altinsoft.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'ALTINSOFT') -and (ObjectClass -eq 'Contact'))"
New-AddressList -Name "altinsoft.com - Rooms Address List" -RecipientFilter "((CustomAttribute1 -eq 'altinsoft.com') -and (CustomAttribute2 -eq 'ALTINSOFT') -and (RecipientDisplayType -eq 'ConferenceRoomMailbox'))"
New-OfflineAddressBook -Name "altinsoft.com - Offline Address Book" -AddressLists "altinsoft.com - Global Address List"
New-EmailAddressPolicy -Name altinsoft.com -IncludedRecipients AllRecipients -ConditionalCustomAttribute1 altinsoft.com -EnabledPrimarySMTPAddressTemplate "SMTP:%m@altinsoft.com" -RecipientContainer "altinsoft.com/ALTINSOFT/HostedExchange/altinsoft.com"
New-AddressBookPolicy -Name altinsoft.com -AddressLists @("altinsoft.com - Users Address List", "altinsoft.com - Contacts Address List", "altinsoft.com - Groups Address List") -GlobalAddressList "altinsoft.com - Global Address List" -OfflineAddressBook "altinsoft.com - Offline Address Book" -RoomList "altinsoft.com - Rooms Address List"
New-ThrottlingPolicy -Name "domain_com_ALTINSOFT" -MessageRateLimit 10 -RecipientRateLimit 100

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir