Hosted Exchange Server 2013 Accepted Domain PowerShell İşlemleri

Exchaneg Server 2013 üzerinde izole bir domain (hosted domain) açmak için kullanabileceğiniz PowerShell komutları sırası ile aşağıdaki şekildedir.   New-GlobalAddressList -Name “altinsoft.com – Global Address List” -ConditionalCustomAttribute1 “altinsoft.com” -IncludedRecipients AllRecipients -RecipientContainer “altinsoft.com/ALTINSOFT/HostedExchange/altinsoft.com” New-AddressList -Name “altinsoft.com – Users Address List” -RecipientFilter “((CustomAttribute1 -eq ‘altinsoft.com’) -and (CustomAttribute2 -eq ‘ALTINSOFT’) -and (ObjectClass -eq ‘User’))” New-AddressList -Name “altinsoft.com – […]

Read More